Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{Sotek-2008-39,
    author={Šotek, Karel; Bachratý, Hynek},
    title={Jízdní řády v železniční dopravě a uplatnění telematiky při jejich tvorbě a realizaci},
    journal={ NavAge 2008 [elektronický zdroj] : 2. ročník mezinárodní konference o navigaci a lokalizaci pohybu vozidel, osob a zboží v zemích evropského společenství }, 
	ISBN = {9788087205006},    
    year = {2008},
    pages = {-}
}