Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{bachrata-2011-4,
    author={Bachratá, Katarína; Bachratý, Hynek},
    title={E-learning in mathematics},
    journal={ ICETA 2011 [elektronický zdroj] : 9th IEEE international conference on emerging eLearning technologies and applications }, 
	ISBN = {9781457700507},    
    year = {2011},
    pages = {-}
}