Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{bachraty-1995-40,
    author={Bachratý, Hynek; Šotek, Karel},
    title={Model riadenia traťového úseku železničnej trat},
    journal={ Horizonty dopravy. - ISSN 1210-0978. - Roč. 3, č. 2 (1995), s. 8-10. Poznámka: REC},    
    year = {1995},
    pages = {8-10}
}