Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{Sotek-1998-41,
    author={Šotek, Karel; Bachratý, Hynek},
    title={SENA-JŘ-VT v roku 1998},
    journal={ Žel '98 : železnice na prelome tretieho tisícročia.. - Žilina}, 
	ISBN = {8071350524},    
    year = {1998},
    pages = {53-58}
}