Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{bachraty-2007-44,
    author={Bachratý, Hynek; Sadloň, Ľubomír},
    title={Modifikácia zovšeobecnených sieťových grafov},
    journal={ Teorie dopravních systémů 2007 : sborník příspěvků II. konference s mezinárodní účastí }, 
	ISBN = {9788071949275},    
    year = {2007},
    pages = {9-17}
}