Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

		@book{bachrata--45,
		author = {Bachratá, Katarína; Bachratý, Hynek; Czimmermann, Peter; Šišková, Júlia; Winczer, Michal},
		year = {},
		title = {Matematika pre učiteľov informatiky 2},
		publisher = {},
		address = {}
		}