Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

		@book{Sotek-1996-46,
		author = {Šotek, Karel; Bachratý, Hynek},
		year = {1996},
		title = {ZONA-CP-VT, systém tvorby grafikonu vlakovej dopravy na Železniciach Slovenskej republik},
		publisher = {},
		address = {}
		}