Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{tavac-2005-47,
    author={Tavač, Marek; Bachratý, Hynek},
    title={VIS - nový informačný systém pre vyhľadávanie spojení v dopravných sieťach},
    journal={ Infotrans 2005 [elektronický zdroj] : informační technologie v dopravě a logistice },    
    year = {2005},
    pages = {289-297}
}