Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{Sotek-2002-48,
    author={Šotek, Karel; Bachratý, Hynek; Kršák, Emil},
    title={Simulační model provozu na železniční trati},
    journal={ MOSIS '02. Modelling and simulation of systems : proceedings of 36th international conference. Vol. 2. - Ostrava}, 
	ISBN = {8085988720},    
    year = {2002},
    pages = {51-57}
}