Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{Sotek-2007-49,
    author={Šotek, Karel; Bachratý, Hynek},
    title={Tvorba simulačních modelů jako součást řešení výzkumného záměru Teorie dopravních systémů},
    journal={ ASIS 2007 = Advanced Simulation of Systems : Proceedings of the XXIXth International Autumn Colloquium }, 
	ISBN = {9788086840345},    
    year = {2007},
    pages = {69-74}
}