Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{Sotek-1995-5,
    author={Šotek, Karel; Bachratý, Hynek},
    title={SENA - CP - VT /Sestava nákresného jízdního řádu výpočetní technikou/ v r. 1995./},
    journal={ ŽEL '95. Simulácia procesov v doprave ako prostriedok pre plánovanie a riadenie. - Žilina: 1995. - S. 76-84.},    
    year = {1995},
    pages = {76-84}
}