Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{Sotek-1997-50,
    author={Šotek, Karel; Bachratý, Hynek},
    title={Tvorba cestovného poriadku pomocou výpočtovej techniky - 2. etapa},
    journal={ ŽEL '97 : Nová dopravná politika - moderné dopravné systémy. - Žilina}, 
	ISBN = {8071350508},    
    year = {1997},
    pages = {91-96}
}