Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{tavac-1997-51,
    author={Tavač, Viliam; Bachratý, Hynek; Tavač, Marek},
    title={Grafický editor štandardných dát - Expert},
    journal={ ŽEL '97 : Nová dopravná politika - moderné dopravné systémy. - Žilina}, 
	ISBN = {8071350508},    
    year = {1997},
    pages = {97-104}
}