Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{bachraty-2002-52,
    author={Bachratý, Hynek; Dvořák, Zdeněk; Tavač, Viliam},
    title={Dátová podpora projektu - MODEĽOVANIE},
    journal={ LOGVD 2002 - logistika v doprave : [zborník z 5. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou]. - Žilina}, 
	ISBN = {8088829747},    
    year = {2002},
    pages = {9-14}
}