Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

		@book{bachraty--53,
		author = {Bachratý, Hynek},
		year = {},
		title = {Simulačné modely prevádzky v dopravných systémoch},
		publisher = {},
		address = {}
		}