Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

		@book{sadloň--54,
		author = {Sadloň, Ľubomír; Bachratý, Hynek},
		year = {},
		title = {Príspevok k testovaniu robustnosti časového plánu},
		publisher = {},
		address = {}
		}