Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

		@book{krsak-2006-55,
		author = {Kršák, Emil; Bachratý, Hynek; Tavač, Viliam},
		year = {2006},
		title = {Information system for railway control on international corridor tracks},
		publisher = {},
		address = {}
		}