Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{bachraty-1997-57,
    author={Bachratý, Hynek},
    title={K problematike modelovania a simulácií železničnej infraštruktúry a dopravy},
    journal={ Novtech '97 : novinky v technológiách. - Žilina},    
    year = {1997},
    pages = {118-120}
}