Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{krsak-2010-58,
    author={Kršák, Emil; Bachratý, Hynek; Polach, Vlastimil},
    title={GTN - information system supporting the dispatcher and remote tracks control},
    journal={ Communications : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol. 12, No. 3A (2010), s. 65-73.},    
    year = {2010},
    pages = {65-73}
}