Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{Sotek-1994-59,
    author={Šotek, Karel; Bachratý, Hynek; Kršák, Emil},
    title={Zostava cestovného poriadku v železničnej doprave s využitím výpočtovej techniky},
    journal={ Horizonty dopravy. - ISSN 1210-0978. - Roč. 2, č. 4 (1994), s. 14-15.:},    
    year = {1994},
    pages = {14-15}
}