Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{krsak-2009-6,
    author={Kršák, Emil; Bachratý, Hynek; Ružbarský, Ján},
    title={ERES - Editor reliéfu železničnej trate pre technologické riadenie dopravy},
    journal={ Infotrans 2009 : Pardubice, 28. dubna 2009 }, 
	ISBN = {9788073951719},    
    year = {2009},
    pages = {133-138}
}