Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{bachraty-2009-60,
    author={Bachratý, Hynek; Kršák, Emil; Šotek, Karel},
    title={Bitové kalendáře v konstrukci jízdních řádů},
    journal={ ASIS 2009 = Advanced Simulation of Systems : proceedings of 31st International Autumn Colloquium }, 
	ISBN = {9788086840475},    
    year = {2009},
    pages = {110-116}
}