Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{Sotek-2002-61,
    author={Šotek, Karel; Bachratý, Hynek; Ružbarský, Ján},
    title={Simulační modely reálného prostředí na dopravní síti železnice},
    journal={ Žel 2002 : železnice na prelome tretieho tisícročia. - Žilina}, 
	ISBN = {8071350591},    
    year = {2002},
    pages = {160-168}
}