Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{Sotek-2008-62,
    author={Šotek, Karel; Bachratý, Hynek},
    title={Nové trendy v tvorbe cestovného poriadku na železnici},
    journal={ EURNEX - Žel 2008 : 16. medzinárodné sympózium }, 
	ISBN = {9788080708535},    
    year = {2008},
    pages = {75-85}
}