Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{bachraty-2009-64,
    author={Bachratý, Hynek},
    title={Niekoľko poznámok a jeden záväzok na tému Galileo Galilei (alebo čo dal Galileo fyzikom a čo by mohol dať učiteľom matematiky)},
    journal={ PYTAGORAS 2009 : letná škola z teórie vyučovania matematiky }, 
	ISBN = {9788089370016},    
    year = {2009},
    pages = {3-24}
}