Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{bachrata-2010-65,
    author={Bachratá, Katarína; Bachratý, Hynek},
    title={The software for teaching in groups},
    journal={ ICETA 2010 [elektronický zdroj] : 8th international conference on emerging e-learning technologies and applications }, 
	ISBN = {9788080861667},    
    year = {2010},
    pages = {193-197}
}