Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{janacek-1998-67,
    author={Janáček, Jaroslav; Bachratý, Hynek; Blaško, Rudolf},
    title={An investment distribution to maintenance of a large set of objects with finite durability},
    journal={ Communications on the edge of the millenniums : 10th international scientific conference. 1st section, Transport constructions. - Žilina}, 
	ISBN = {8071005169},    
    year = {1998},
    pages = {29-32}
}