Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{Sotek-2008-68,
    author={Šotek, Karel; Bachratý, Hynek},
    title={Algoritmus vkládání tras dodatkových vlaků},
    journal={ Perner´s Contacts [elektronický zdroj] : elektronický odborný časopis o technologii, technice a logistice v dopravě. - ISSN 1801-674X. - 2008. - Roč. 3, č. 5 mimoriad. číslo (2008), s. 276-283. - Popis urobený 20.3.2009. - Požaduje sa Acrobat Reader. - Spôsob prístupu},    
    year = {2008},
    pages = {276-283}
}