Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

		@book{burjan--7,
		author = {Burjan, Vladimír; Bachratá, Katarína; Bachratý, Hynek},
		year = {},
		title = {Odborný program matematických kroužků na 2. stupni základní školy},
		publisher = {},
		address = {}
		}