Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{Sotek-1999-70,
    author={Šotek, Karel; Bachratý, Hynek; Tavač, Viliam; Kršák, Emil},
    title={The transport line control simulation model},
    journal={ Modelling and simulation in management, informatics and control MOSMIC '99 : proceedings of the international workshop. - [Žilina}, 
	ISBN = {8071006351},    
    year = {1999},
    pages = {83-88}
}