Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{bachraty-2006-71,
    author={Bachratý, Hynek},
    title={Nekonečný sad pána Gardnera (Od mrežových bodov k prvočíslam, Euklidovmu algoritmu a iracionálnym číslam)},
    journal={ PYTAGORAS 2006 : letná škola z teórie vyučovania matematiky },    
    year = {2006},
    pages = {17-27}
}