Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

		@book{Sotek--74,
		author = {Šotek, Karel; Bachratý, Hynek; Greiner, Karel; Kršák, Emil; Veselý, Petr; Sadloň, Ľubomír; Tavač, Viliam; Ružbarský, Ján; Krýže, Pavel; Amcha, René},
		year = {},
		title = {Tvorba jízdního řádu na železnici s využitím výpočetní techniky},
		publisher = {},
		address = {}
		}