Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

		@book{bachraty-2006-75,
		author = {Bachratý, Hynek; Ružbarský, Ján},
		year = {2006},
		title = {Using of smart dust in transport services},
		publisher = {},
		address = {}
		}