Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{Sotek-2003-76,
    author={Šotek, Karel; Bachratý, Hynek; Kršák, Emil},
    title={Nové prvky v počítačovej tvorbe cestovných poriadkov v železničnej doprave},
    journal={ Žel 2003 : železnice na prahu tretieho tisícročia "Na ceste k Európskej železnici". - Žilina}, 
	ISBN = {8071350621},    
    year = {2003},
    pages = {134-141}
}