Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

		@book{bachraty--77,
		author = {Bachratý, Hynek; Grendár, Marián; Bachratá, Katarína},
		year = {},
		title = {Ako sa počíta pravdepodobnosť?},
		publisher = {},
		address = {}
		}