Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{Sotek-2006-79,
    author={Šotek, Karel; Bachratý, Hynek},
    title={Operatívní jízdní řád vlakové dopravy},
    journal={ Proceedings of the fourth international scientific conference "Challenges in transport and communication" = Sborník příspěvků čtvrté mezinárodní vědecké konference "Nové výzvy pro dopravu a spoje" : Pardubice, September 14th-15th, 2006. - Pardubice}, 
	ISBN = {8071948802},    
    year = {2006},
    pages = {1013-1019}
}