Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{krsak-2008-82,
    author={Kršák, Emil; Tavač, Viliam; Tavač, Marek},
    title={Asynchrónny prenos informácie zo servera na klienta prostredníctvom webových služieb},
    journal={ Objekty 2008 : 13. ročník konferencie, Žilina, 20.-21. novembra, 2008 }, 
	ISBN = {9788080709273},    
    year = {2008},
    pages = {148-155}
}