Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

		@book{tavac--83,
		author = {Tavač, Viliam; Ružbarský, Ján},
		year = {},
		title = {Užívateľská príručka programu - Expert 1.},
		publisher = {},
		address = {}
		}