Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{tavac-2007-85,
    author={Tavač, Marek; Tavač, Viliam},
    title={MDA transformácia relačnej databázy na objektovú},
    journal={ Objekty 2007 : 12. ročník konference, Ostrava, 8.-9. listopadu, 2007 }, 
	ISBN = {9788024816357},    
    year = {2007},
    pages = {96-106}
}