Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{tavac-2002-86,
    author={Tavač, Viliam},
    title={Grafický editor sieťových dát ČD},
    journal={ Infotrans 2002 : mezinárodní konference informačních technologií v dopravě. - Pardubice},    
    year = {2002},
    pages = {-}
}