Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{tavac-2004-87,
    author={Tavač, Viliam},
    title={Databázový model grafikonových dát},
    journal={ Infotrans 2004 : informační technologie v dopravě a logistice }, 
	ISBN = {8071946346},    
    year = {2004},
    pages = {-}
}