Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{tavac-2007-88,
    author={Tavač, Marek},
    title={MDA based object database transformation},
    journal={ TRANSCOM 2007 : 7-th European conference of young research and science workers }, 
	ISBN = {9788080706937},    
    year = {2007},
    pages = {245-248}
}