Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

		@book{tavac--89,
		author = {Tavač, Viliam; Kršák, Emil; Tavač, Marek},
		year = {},
		title = {Architektúry distribuovaných informačných systémov dispečerského riadenia},
		publisher = {},
		address = {}
		}