Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{Sotek-2009-9,
    author={Šotek, Karel; Kršák, Emil; Bachratý, Hynek},
    title={Graficko-technologická nadstavba elektronického zabezpečovacího zařízení - současnost a další vývoj},
    journal={ EURO - Žel 2009 : 17. medzinárodné sympózium "Zvyšovanie konkurencieschopnosti európskeho železničného systému" }, 
	ISBN = {9788055400235},    
    year = {2009},
    pages = {37-43}
}