Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

		@book{tavac--91,
		author = {Tavač, Viliam},
		year = {},
		title = {Návrh jednotnej databázy riadenia prevádzkových procesov v železničnej doprave},
		publisher = {},
		address = {}
		}