Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{krsak-2006-92,
    author={Kršák, Emil; Tavač, Viliam},
    title={Architektúra distribuovaného systému operatívneho riadenia dispečerského dopravného systému},
    journal={ Objekty 2006 : Sborník příspěvků XI. ročníku konference }, 
	ISBN = {8021315687},    
    year = {2006},
    pages = {283-292}
}