Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{janech-2010-93,
    author={Janech, Ján; , ; Tavač, Marek},
    title={Distribuovaný databázový systém v prostredí ad-hoc sietí},
    journal={ Datakon 2010 : proceedings of the annual database conference }, 
	ISBN = {9788073684242},    
    year = {2010},
    pages = {131-140}
}