Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{kardos-2009-95,
    author={Kardoš, Martin; Kurillová, Zuzana; Tavač, Marek},
    title={Notation for computational independent model in model driven architecture},
    journal={ TRANSCOM 2009 : 8-th European conference of young research and scientific workers }, 
	ISBN = {9788055400396},    
    year = {2009},
    pages = {93-96}
}