Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{tavac-2011-96,
    author={Tavač, Marek},
    title={Transformácie relačných databáz},
    journal={ Zimná škola MICT [elektronický zdroj] : mathematics for information and communication technologies }, 
	ISBN = {9788055702520},    
    year = {2011},
    pages = {100-102}
}