Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{Sotek-1998-97,
    author={Šotek, Karel; Tavač, Viliam},
    title={The transport line control simulation model},
    journal={ Communications on the edge of the millenniums : 10th international scientific conference. 2nd section, Communication systems. - Žilina}, 
	ISBN = {8071005177},    
    year = {1998},
    pages = {109-111}
}